OLAP Admin

System „OLAP Admin” jest zaawansowanym narzędziem przeznaczonym dla przedsiębiorstw borykających się z brakiem narzędzia umożliwiającego synchronizacje procesów ETL. System „OLAP Admin” dedykowany jest dla platformy Misrosoft SQL Server Integration Services choć mógłby zostać zastosowany także w innych rozwiązaniach.

Na czym polega problem synchronizacji procesów ETL:
 • Pojawia się w każdym większym projekcie ETL, w którym są zależności między procesami, a całego procesu nie można zapisać w jednym pakiecie
  • Zbyt duża złożoność
  • Trudność w utrzymaniu
  • Nieskalowalnosć
  • Nieelastyczności
  • Różna dostępność systemów
 • Z braku generycznych gotowych rozwiązań, programiści synchronizują pakiety własnymi indywidualnymi metodami
  • Złożoność
  • Dodatkowe koszty
  • Trudność w utrzymaniu
  • Brak uniwersalności
Przykładowy scenariusz problemu trudno rozwiązywalnego bez narzędzia do synchronizacji procesów ETL:
 • pakiet P1, ładuje dane z tabeli A do tabeli D w każdą środę
 • pakiet P2, ładuje dane z tabeli B do tabeli E w każdy czwartek, ładowanie to może zostać wykonane tylko gdy zakończyło się sukcesem środowe ładowanie tabeli D
 • pakiet P3, ładuje do tabeli F dane wyliczone z tabel D i E, ładowanie to może zostać wykonane tylko gdy zakończyło się sukcesem ładowanie tabel D i E i jest po północy
 • każde uruchomienie pakietu może się nie powieść, w takiej sytuacji musi zostać automatycznie powtórzone po upływie określonego parametrem czasu
 • jeśli któryś z pakietów nie uruchomił się gdyż nie zakończył się sukcesem pakiet od niego zależny, musi zostać uruchomiony natychmiast po udanym zakończeniu działania wszystkich pakietów od niego zależnych
 • To jeszcze można by jakoś rozwiązać, ale co jak tabel jest parę tysięcy, mamy ograniczone czasy i dostępności systemów?

Cechy narzędzia „OLAP Admin”:

 • Przekazywanie w generyczny sposób parametrów do pakietów, w szczególności takich jak okres przetwarzania
 • Budowanie zależności między pakietami – warunki
 • Automatyczne tworzenie kolejnych zleceń
  • Uniwersalny sposób wyliczania parametrów
 • Systemy mogą być niedostępne – trzeba to obsłużyć
  • Automatyczne restartowanie
 • Określanie harmonogramu wykonywania zleceń
 • Przekazywanie dodatkowych parametrów
  • Na przykład łańcuchy połączeniowe do baz danych
 • Wspólne logowanie przebiegu wykonywania pakietów
 • Jedna centralna aplikacja administracyjna
 • Określenie maksymalnego czasu działania pakietu
 • Wersjonowanie pakietów, przenoszenie
 • Określenie powiązań z obiektami źródłowymi/docelowymi
 • System powinien być bezobsługowy
 
Poniższy ekran prezentuje przykładowy widok głównego ekranu systemu „OLAP Admin”.
 
 

 

Reklamy Google:

Zaufali nam:

 i inni....

Mapa | Do wydruku | (C) 2020