Produkcja oprogramowania


Od ponad 10 lat, nasza firma jako podstawowy trzon swojej działalności zajmuje się produkcją i rozwijaniem oprogramowania dla firm oraz instytucji rządowych. W tym czasie zrealizowaliśmy przeszło 100 projektów informatycznych związanych z produkcją oprogramowania.

Zrealizowane przez nas projekty, to zarówno niewielkie programy dla  średnich firm jak i jedne z największych produktów programistycznych zrealizowanych dotychczas w naszym kraju.

 

Przykładem realizacji przez naszą firmę dużego projektu informatycznego jest system „Wiza-Konsul”. Zadaniem systemu „Wiza-Konsul” jest obsługa wizowa i konsularna Rzeczypospolitej Polskiej.  System „Wiza-Konsul” jest niewątpliwie jednym z największych przedsięwzięć informatycznych dotychczas zrealizowanych w Polsce. Z pewnością jest to także najbardziej rozproszony system informatyczny jaki do tej pory powstał w naszym kraju, gdyż docelowo zostanie uruchomiony we wszystkich polskich placówkach konsularnych znajdujących się na  całej kuli ziemskiej. Wykonanie i wdrożenie systemu „Wiza-Konsul” było warunkiem przystąpienia Polski do strefy Shengen i to właśnie miedzy innymi dzięki temu przedsięwzięciu możemy dzisiaj swobodnie podróżować po całej Europie.

 

Innym, równie znaczącym dla Polski systemem komputerowym, do którego realizacji nasza firma wniosła znaczący udział jest system „Nowej Księgi Wieczystej”. Zadaniem systemu „Nowa Księga Wieczysta” jest archiwizacja i udostępnianie danych zawartych w księgach papierowych oraz zasilanie centralnej bazy danych informacjami dotyczącymi ksiąg wieczystych. W praktyce każdy z nas spotyka się z „Nową Księgą Wieczystą” przy zakupie lub sprzedaży nieruchomości.

 

Jak wspomnieliśmy na wstępie, nasza firma zajmuje się także produkcją i rozwojem oprogramowania dla firm. Odbiorcami naszych produktów są najczęściej firmy specjalistyczne, dla których produkty dostępne na rynku okazują się niewystarczające i niedostosowanie do ich specyficznych potrzeb lub wiążą się ze zbyt kosztownym wdrożeniem (na przykład system SAP). Nasza firma wykonuje oraz dysponuje gotowymi do wdrożenia systemami informatycznymi z zakresu:

  • zarządzania relacjami z klientem (ang . CRM)
  • monitorowania pojazdów i rozliczania kosztów przejazdów (system Navilogix)
  • wspomagania i koordynowania pracy działów serwisowych
  • geolokalizacji
  • kontroli kosztów (rozliczanie kosztów podróży, rozliczanie kosztów rozmów telefonicznych, kontrola czasu pracy)
  • obsługi i realizacji kontraktów sprzedażowych
  • fakturowania
  • masowej wysyłki treści elektronicznych

 

Więcej na temat wykonanych przez naszą firmę produktów znajduje się w dziale produkty.

 

Do produkcji naszego oprogramowania wykorzystujemy produkty firmy Microsoft, z którą współpracujemy od 1999 roku. Mamy bardzo duże doświadczenie w produktach: Microsoft SQL Server oraz Microsoft Visual Studio.NET.

 

W  latach 2006-2008 wykonaliśmy zaawansowane narzędzie analityczne dla jednego z największych Polskich operatorów sieci telefonii komórkowej mające na celu analizą połączeń, planów taryfowych itp. Było to prawdopodobnie największe w tamtym czasie zrealizowane w Polsce przedsięwzięcie  wykorzystujące nowe  usługi pakietu Microsoft SQL Server 2005 takie jak: SQL Server Integration Services i SQL Server Analysis Services. Złożoność tego przedsięwzięcia skłoniła nas do wytworzenia wyrafinowanego oprogramowania zarządzającego synchronizacją procesów ETL o nazwie „OLAP Admin”. Więcej o narzędziu „OLAP Admin” można przeczytać w dziale produkty.

 

Nasza firma zajmuje się także działalnością badawczą i rozwojową. W roku 2000 opatentowaliśmy urządzenie „MaxSwitch” umożliwiające zdalne włączanie i wyłączanie dowolnych urządzeń elektrycznych. Więcej na ten temat tego projektu można przeczytać w dziale produkty.

 

Wykonywane przez nas oprogramowanie objęte jest gwarancją oraz na życzenie klienta opieką serwisową.

Reklamy Google:

Zaufali nam:

 i inni....

Mapa | Do wydruku | (C) 2020